Logo

Tallbehandler for årsrapporten

Tabeller fra embetene - 2019

Dokumentreferanse: Tildelingsbrev kap. 3.1.1.2.3.1

Progresjon: 10 / 10

Fylkesmannen i Agder


Fylkesmannen i Innlandet


Fylkesmannen i Møre og Romsdal


Fylkesmannen i Nordland


Fylkesmannen i Oslo og Viken


Fylkesmannen i Rogaland


Fylkesmannen i Troms og Finnmark


Fylkesmannen i Trøndelag


Fylkesmannen i Vestfold og Telemark


Fylkesmannen i Vestland